Reklamlar

Cünüp Uyuyanların Başına Bu Gelecek..!

Âişe’den (ra), cünüblük halini kasdederek şöyle demiştir; “Resûlullah (asm) (bir şey) yemek veya uyumak istediği zaman abdest alırdı.” (Müslim, hayz 27; Tirmizî, tahâre 107; İbn Mâce, tahâre 100) Abdest almaksızın yatmamak, imamlardan Evzâî, Ebû Hanîfe, Muhammed, Mâlik, Şafiî, Ahmed ibn Hanbel, îshâk ibn Râhûye, Abdullah ibn Mübarek ve daha başkalarının mezhebidir. Bâzıları emredilen abdesti, cinsî münâsebet ile hâsıl olan ezayı, yânî eller ile husûsî uzuvları yıkamağa hami etmişlerdir. Dâvûd Zahirî ile Mâlikîler’den bâzıları bunu vâcib görmüşlerdir.

Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
FOTOĞRAFI KOCASI ÇEKTİ! AYRINTIYI FARK EDİNCE ÖLDÜRDÜ!